Roháček5. Mojžišova7,17

5. Mojžišova 7:17

Deuteronomium

Keby si po­vedal vo svojom srd­ci: Tieto národy sú čo do počtu väčšie, ako som ja, ako ich budem môcť vy­hnať?


Verš v kontexte

16 A stráviš všet­ky národy, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh. Nezľutuje sa tvoje oko nad nimi, a nebudeš slúžiť ich bohom, lebo by ti to bolo osídlom. 17 Keby si po­vedal vo svojom srd­ci: Tieto národy sú čo do počtu väčšie, ako som ja, ako ich budem môcť vy­hnať? 18 Nebudeš sa ich báť, ale dozaista budeš pamätať na to, čo učinil Hos­podin, tvoj Bôh, fara­onovi, a všet­kým Egypťanom.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

17 Keby si po­vedal vo svojom srd­ci: Tieto národy sú čo do počtu väčšie, ako som ja, ako ich budem môcť vy­hnať?

Evanjelický

17 Ak si po­mys­líš vo svojom srd­ci: Tieto národy sú počet­nejšie ako ja; ako by som ich mohol vy­hnať?

Ekumenický

17 Možno si po­mys­líš: Tieto národy sú počet­nejšie než ja, ako by som ich mohol vy­hnať?

Bible21

17 Možná si v srd­ci řekneš: „Tyto náro­dy jsou početnější než já – jak je budu moci vyhnat?“