Bible21Deuteronomium12,17

Deuteronomium 12:17

Ne­smíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obi­lí, ví­na a ole­je ani prvo­ro­zené ze svého sko­tu a bravu, žádnou ze svých slíbených či dob­rovolných obětí ani obětní příspěvky z práce svých ru­kou.


Verš v kontexte

16 Ne­smí­te však jíst krev – nech ji vy­téci na zem jako vo­du. 17 Ne­smíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obi­lí, ví­na a ole­je ani prvo­ro­zené ze svého sko­tu a bravu, žádnou ze svých slíbených či dob­rovolných obětí ani obětní příspěvky z práce svých ru­kou. 18 Smíš je jíst pou­ze před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, na místě, které si Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­vo­lí, a to se svým synem a dce­rou, se svým ot­rokem a děvečkou i s levi­tou, který je ve tvém městě. Před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, se bu­deš ra­dovat z veškerého dí­la svých ru­kou.

späť na Deuteronomium, 12

Príbuzné preklady Roháček

17 Nebudeš môcť jesť vo svojich bránach desatiny svoj­ho obilia ani užívať desatiny svojho vína a svoj­ho oleja ani pr­vorodených kusov svojho dobyt­ka a svoj­ho drob­ného stáda ani ni­ktorých svojich sľubov, ktoré sľúbiš, ani svojich dob­rovoľných obetí a obetí po­z­dvi­hnutia svojej ruky.

Evanjelický

17 Vo svojich bránach nebudeš smieť jesť desiatok zo svoj­ho obilia, ani zo svoj­ho muštu ani zo svoj­ho oleja, ani z pr­vorodených svoj­ho dobyt­ka a oviec, ani z nijakých darov, ktoré sľúbiš, ani z dob­rovoľných obetí ani z dávok rukami po­z­dvihovaných.

Ekumenický

17 Vo svojich mes­tách ne­smiete jesť: desiatok z obilia, muštu, oleja ani z prvorodených vášho dobyt­ka a oviec, nijaký dar, ktorý si sľúbil, ani po­z­dvihované obety.

Bible21

17 Ne­smíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obi­lí, ví­na a ole­je ani prvo­ro­zené ze svého sko­tu a bravu, žádnou ze svých slíbených či dob­rovolných obětí ani obětní příspěvky z práce svých ru­kou.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček