Bible21Deuteronomium10,21

Deuteronomium 10:21

To on je tvou chlou­bou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi vi­děl, jak ve­liké a hroz­né věci pro tebe vy­ko­nal.


Verš v kontexte

20 Hos­po­di­na, svého Bo­ha, cti a jemu služ, k ně­mu se přimkni a v jeho jménu přísahej. 21 To on je tvou chlou­bou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi vi­děl, jak ve­liké a hroz­né věci pro tebe vy­ko­nal. 22 Tvo­ji ot­cové se­stou­pi­li do Egyp­ta v poč­tu se­dm­desá­ti osob, ale Hos­po­din, tvůj Bůh, tě tak roz­množil, že je vás teď jako hvězd na ne­bi.

späť na Deuteronomium, 10

Príbuzné preklady Roháček

21 On je tvojou chlúbou a on tvojím Bohom, ktorý učinil s tebou tie veľké a strašné veci, ktoré videly tvoje oči.

Evanjelický

21 On je tvojou chválou a On je tvojím Bohom, ktorý s tebou urobil veľké a hroz­né veci, ktoré si videl na vlast­né oči.

Ekumenický

21 On je tvoja chvála, on je tvoj Boh, ktorý pre teba urobil tieto veľké a hroz­né veci, ktoré si videl na vlast­né oči.

Bible21

21 To on je tvou chlou­bou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi vi­děl, jak ve­liké a hroz­né věci pro tebe vy­ko­nal.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček