Bible21Deuteronomium1,36

Deuteronomium 1:36

Je­dině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem, kte­rou pro­cho­dil, ne­boť se cele vy­dal Hospodinu.“


Verš v kontexte

35 „Žádný z těch­to li­dí – nikdo z to­ho­to zlého poko­lení – ne­spatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim ot­cům. 36 Je­dině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem, kte­rou pro­cho­dil, ne­boť se cele vy­dal Hospodinu.“ 37 Kvů­li vám se Hos­po­din rozzlo­bil i na mne. Ře­kl: „Ani ty tam ne­ve­jdeš!

späť na Deuteronomium, 1

Príbuzné preklady Roháček

36 krome Kálefa, syna Jefun­neho; ten ju uvidí, a jemu dám zem, po ktorej chodil, i jeho synom, pre­tože cele na­sledoval Hos­podina.

Evanjelický

36 ok­rem Káleba, syna Jefun­neho; on ju uvidí a jemu i jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bol cel­kom od­daný Hos­podinovi.

Ekumenický

36 ok­rem Káleba, syna Jefun­neho. On ju uvidí a jemu a jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bez­výh­rad­ne na­sledoval Hos­podina.

Bible21

36 Je­dině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem, kte­rou pro­cho­dil, ne­boť se cele vy­dal Hospodinu.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček