Ekumenický5. Mojžišova1,16

5. Mojžišova 1:16

Deuteronomium

Vtedy som pri­kázal vašim sud­com: Vy­počuj­te svojich bratov a súďte spravod­livo, či už má nie­kto spor so svojím bratom alebo s cudzincom.


Verš v kontexte

15 Vašich kmeňových náčel­níkov, múd­rych a skúsených mužov, ktorých ste mi pri­vied­li, som vám ustanovil za veliteľov, a to ako tisíc­nikov, stot­níkov, päťdesiat­nikov a desiat­nikov, ako aj za správ­cov vašich kmeňov. 16 Vtedy som pri­kázal vašim sud­com: Vy­počuj­te svojich bratov a súďte spravod­livo, či už má nie­kto spor so svojím bratom alebo s cudzincom. 17 Pri súde neber­te ohľad na osobu, vy­počuj­te rov­nako malého i veľkého, ni­koho sa neboj­te, lebo súd pat­rí Bohu! Zložitý prípad zver­te mne a ja o ňom roz­hod­nem.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A pri­kázal som vašim sud­com toho času po­vediac: Vy­počuť obe strany svojich bratov a budete súdiť spraved­livo medzi človekom a medzi jeho bratom a medzi jeho po­hos­tínom.

Evanjelický

16 Vašim sud­com som v tom čase pri­kázal: Vy­počuj­te svojich súk­meňov­cov a súďte spravod­livo, či už má nie­kto spor so súk­meňov­com alebo s cudzin­com.

Ekumenický

16 Vtedy som pri­kázal vašim sud­com: Vy­počuj­te svojich bratov a súďte spravod­livo, či už má nie­kto spor so svojím bratom alebo s cudzincom.

Bible21

16 Vašim soud­cům jsem tenkrát přikázal: „Vy­s­lech­nete své bra­t­ry a bu­dete sou­dit sprave­dlivě, ať půjde o při mezi člověkem a jeho druhem nebo mezi ním a přis­těhoval­cem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček