Bible21Deuteronomium1,15

Deuteronomium 1:15

Vzal jsem tedy před­stavi­te­le vašich kmenů, moud­ré a zkušené muže, a us­tanovil jsem je za vaše vůd­ce, za správ­ce nad tisíci, nad sty, nad pa­desá­ti a deseti a za před­sta­vené vašich kmenů.


Verš v kontexte

14 Od­po­vědě­li jste mi: „Co navr­huješ, je dobré.“ 15 Vzal jsem tedy před­stavi­te­le vašich kmenů, moud­ré a zkušené muže, a us­tanovil jsem je za vaše vůd­ce, za správ­ce nad tisíci, nad sty, nad pa­desá­ti a deseti a za před­sta­vené vašich kmenů. 16 Vašim soud­cům jsem tenkrát přikázal: „Vy­s­lech­nete své bra­t­ry a bu­dete sou­dit sprave­dlivě, ať půjde o při mezi člověkem a jeho druhem nebo mezi ním a přis­těhoval­cem.

späť na Deuteronomium, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A tedy som vzal hlavy vašich po­kolení, mužov to múd­rych a známych, a dal som ich za hlavy nad vami, za náčel­níkov nad tisícami, za náčel­níkov nad stami, za náčel­níkov nad päťdesiatimi a za náčel­níkov nad desiatimi a za správ­cov vašich po­kolení.

Evanjelický

15 Po­tom som vzal náčel­níkov vašich kmeňov, mužov múd­rych a skúsených, a dal som vám ich za náčel­níkov ako tisíc­nikov, stot­níkov, päťdesiat­nikov a desiat­nikov a za úrad­níkov pre vaše kmene.

Ekumenický

15 Vašich kmeňových náčel­níkov, múd­rych a skúsených mužov, ktorých ste mi pri­vied­li, som vám ustanovil za veliteľov, a to ako tisíc­nikov, stot­níkov, päťdesiat­nikov a desiat­nikov, ako aj za správ­cov vašich kmeňov.

Bible21

15 Vzal jsem tedy před­stavi­te­le vašich kmenů, moud­ré a zkušené muže, a us­tanovil jsem je za vaše vůd­ce, za správ­ce nad tisíci, nad sty, nad pa­desá­ti a deseti a za před­sta­vené vašich kmenů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček