Bible212. Korintským1,8

2. Korintským 1:8

Bratři, ne­chce­me, abys­te ne­vědě­li o soužení, které na nás do­leh­lo v Asii tak těžce a ne­s­ne­si­telně, že jsme už přesta­li doufat, že přeži­je­me;


Verš v kontexte

7 Pro­to má­me ohledně vás ne­o­chvějnou na­dě­ji, ne­boť ví­me, že jako má­te podíl na utrpení, tak bu­dete mít podíl i na po­těšení. 8 Bratři, ne­chce­me, abys­te ne­vědě­li o soužení, které na nás do­leh­lo v Asii tak těžce a ne­s­ne­si­telně, že jsme už přesta­li doufat, že přeži­je­me; 9 v nit­ru jsme už vlastně očekáva­li roz­su­dek smrti. To vše se stalo, abychom ne­spo­léha­li sami na se­be, ale na Bo­ha, který křísí mrt­vé

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo nech­ceme, aby ste ne­vedeli, bratia, o našom súžení, ktoré sme mali v Ázii, že sme boli nad mieru obťažení, nad s­voju silu, takže sme po­chybovali aj o svojom živote;

Evanjelický

8 Nech­ceme totiž, bratia, aby ste ne­vedeli o našom súžení, ktoré nás pos­tih­lo v Ázii, že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad životom.

Ekumenický

8 Nech­ceme bratia, aby ste ne­vedeli o súžení, ktoré nás pos­tih­lo v Ázii, doľah­lo na nás nad­mieru ťažko, nad naše sily, až sme do­kon­ca stratili nádej, že to prežijeme.

Bible21

8 Bratři, ne­chce­me, abys­te ne­vědě­li o soužení, které na nás do­leh­lo v Asii tak těžce a ne­s­ne­si­telně, že jsme už přesta­li doufat, že přeži­je­me;

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček