Ekumenický2. Korintským1,8

2. Korintským 1:8

Nech­ceme bratia, aby ste ne­vedeli o súžení, ktoré nás pos­tih­lo v Ázii, doľah­lo na nás nad­mieru ťažko, nad naše sily, až sme do­kon­ca stratili nádej, že to prežijeme.


Verš v kontexte

7 A naša nádej, vzhľadom na vás, je pev­ná, pre­tože vieme, že ako máte účasť na utr­peniach, tak ju budete mať i na úteche. 8 Nech­ceme bratia, aby ste ne­vedeli o súžení, ktoré nás pos­tih­lo v Ázii, doľah­lo na nás nad­mieru ťažko, nad naše sily, až sme do­kon­ca stratili nádej, že to prežijeme. 9 Ba sami nad sebou sme prijali or­tieľ smr­ti, to pre­to, aby sme nedôverovali samým sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕt­vych.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo nech­ceme, aby ste ne­vedeli, bratia, o našom súžení, ktoré sme mali v Ázii, že sme boli nad mieru obťažení, nad s­voju silu, takže sme po­chybovali aj o svojom živote;

Evanjelický

8 Nech­ceme totiž, bratia, aby ste ne­vedeli o našom súžení, ktoré nás pos­tih­lo v Ázii, že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad životom.

Ekumenický

8 Nech­ceme bratia, aby ste ne­vedeli o súžení, ktoré nás pos­tih­lo v Ázii, doľah­lo na nás nad­mieru ťažko, nad naše sily, až sme do­kon­ca stratili nádej, že to prežijeme.

Bible21

8 Bratři, ne­chce­me, abys­te ne­vědě­li o soužení, které na nás do­leh­lo v Asii tak těžce a ne­s­ne­si­telně, že jsme už přesta­li doufat, že přeži­je­me;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček