Bible212. Korintským1,20

2. Korintským 1:20

V něm je „ano“ ke všem Božím za­s­líbením a skrze něj zní naše „a­men“ ke slávě Boží.


Verš v kontexte

19 Boží Syn Ježíš Kri­stus, kterého jsme u vás já, Silvanus a Ti­mo­te­us zvěstova­li, pře­ce ne­byl „ano a ne“. V něm bylo a je pou­ze „ano“! 20 V něm je „ano“ ke všem Božím za­s­líbením a skrze něj zní naše „a­men“ ke slávě Boží. 21 Ten, kdo nás spo­lu s vá­mi utvrzuje v Kri­stu a kdo nás po­mazal, je Bůh,

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo všet­ky za­sľúbenia Božie, koľko ich je, v ňom áno a preto aj skr­ze neho ameň, Bohu na slávu skr­ze nás.

Evanjelický

20 Veď koľkokoľvek je za­sľúbení Božích, v Ňom sú všet­ky; áno; pre­to v Ňom je aj amen na slávu Bohu skr­ze nás.

Ekumenický

20 Lebo všet­ky Božie pri­sľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú „áno“ ; a pre­to pro­stred­níc­tvom neho znie aj „amen“ , Bohu na slávu skr­ze nás.

Bible21

20 V něm je „ano“ ke všem Božím za­s­líbením a skrze něj zní naše „a­men“ ke slávě Boží.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček