Roháček2. Korintským1,20

2. Korintským 1:20

Lebo všet­ky za­sľúbenia Božie, koľko ich je, v ňom áno a preto aj skr­ze neho ameň, Bohu na slávu skr­ze nás.


Verš v kontexte

19 Lebo Syn Boží, Ježiš Kris­tus, ktorý bol skr­ze nás medzi vami kázaný, skr­ze mňa a Sil­vána a Timotea, nebol áno a nie, ale bolo áno a v ňom. 20 Lebo všet­ky za­sľúbenia Božie, koľko ich je, v ňom áno a preto aj skr­ze neho ameň, Bohu na slávu skr­ze nás. 21 Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Kris­ta a nás po­mazal, je Bôh,

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo všet­ky za­sľúbenia Božie, koľko ich je, v ňom áno a preto aj skr­ze neho ameň, Bohu na slávu skr­ze nás.

Evanjelický

20 Veď koľkokoľvek je za­sľúbení Božích, v Ňom sú všet­ky; áno; pre­to v Ňom je aj amen na slávu Bohu skr­ze nás.

Ekumenický

20 Lebo všet­ky Božie pri­sľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú „áno“ ; a pre­to pro­stred­níc­tvom neho znie aj „amen“ , Bohu na slávu skr­ze nás.

Bible21

20 V něm je „ano“ ke všem Božím za­s­líbením a skrze něj zní naše „a­men“ ke slávě Boží.