Bible211. Letopisů24,31

1. Letopisů 24:31

Také oni losova­li, stejně jako je­jich příbuzní, synové Áro­novi, v přítom­nosti krále Davi­da ja­kož i Sádoka a Achi­me­le­cha a vůd­ců kněžských i levi­tských ot­cov­ských rodů. S rody starších bra­trů bylo na­kládáno stejně jako s rody mladších.


Verš v kontexte

29 Ze synů Kíše: Je­rachme­el, syn Kíšův. 30 Ze synů Muši­ho: Mach­li, Eder, Jerimot. To jsou levi­tští synové pod­le svých ot­cov­ských rodů. 31 Také oni losova­li, stejně jako je­jich příbuzní, synové Áro­novi, v přítom­nosti krále Davi­da ja­kož i Sádoka a Achi­me­le­cha a vůd­ců kněžských i levi­tských ot­cov­ských rodů. S rody starších bra­trů bylo na­kládáno stejně jako s rody mladších.

späť na 1. Letopisů, 24

Príbuzné preklady Roháček

31 A hodili aj oni losy spolu so svojimi brat­mi, syn­mi Áronovými, pred kráľom Dávidom, pred Cádokom a Achimelechom a pred hlavami ot­cov, ot­cov kňazov a Levitov, pred­ní ot­covia každý spolu so svojím menším bratom.

Evanjelický

31 Aj oni losovali ako ich bratia, synovia Áronovi, pred kráľom Dávidom, Cádókom, Achímelechom a predák­mi kňaz­ských a levít­skych rodín; a to pop­red­né rodiny i menej výz­nam­ní bratia.

Ekumenický

31 Aj oni losovali spolu so svojimi brat­mi Áronov­cami v prítomnosti kráľa Dávida, Cádoka, Achímeleka a predákov kňaz­ských a levit­ských rodín, a to pop­red­né rodiny rov­nako, ako aj ich menej výz­nam­ní bratia.

Bible21

31 Také oni losova­li, stejně jako je­jich příbuzní, synové Áro­novi, v přítom­nosti krále Davi­da ja­kož i Sádoka a Achi­me­le­cha a vůd­ců kněžských i levi­tských ot­cov­ských rodů. S rody starších bra­trů bylo na­kládáno stejně jako s rody mladších.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček