Bible211. Královská1,52

1. Královská 1:52

„Ukáže-li se jako čestný muž,“ pro­hlásil Šalo­moun, „ne­spadne mu z hlavy ani vlásek. Zjis­tí-li se však na něm něco zlého, zemře.“


Verš v kontexte

51 Šalo­mou­novi bylo ozná­meno: „Hle, Ado­niáš má z krále Šalo­mou­na strach. Drží se ro­hů ol­táře a říká: ‚Ať mi dnes král Šalo­moun odpřisáh­ne, že svého služebníka nene­chá popravit!‘“ 52 „Ukáže-li se jako čestný muž,“ pro­hlásil Šalo­moun, „ne­spadne mu z hlavy ani vlásek. Zjis­tí-li se však na něm něco zlého, zemře.“ 53 S tím ho Šalo­moun ne­chal od­vést od ol­táře. Ado­niáš pak přišel a poklo­nil se Šalo­mou­novi ja­kožto krá­li. „Jdi domů,“ ře­kl mu na to Šalo­moun.

späť na 1. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

52 A Šalamún riekol: Ak bude statočným mužom chrab­rým, ani jeho vlas ne­pad­ne na zem, ale jest­li sa naj­de na ňom zlé, zo­mrie.

Evanjelický

52 Šalamún po­vedal: Keď sa do­káže statočným, ani vlas sa mu ne­skriví, ale ak sa náj­de pri ňom niečo zlé, zo­mrie.

Ekumenický

52 Šalamún od­povedal: Ak sa za­chová čest­ne, ani vlas mu z hlavy ne­spad­ne. No ak sa zis­tí, že sa pre­vinil, zo­mrie.

Bible21

52 „Ukáže-li se jako čestný muž,“ pro­hlásil Šalo­moun, „ne­spadne mu z hlavy ani vlásek. Zjis­tí-li se však na něm něco zlého, zemře.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček