Bible211. Královská1,32

1. Královská 1:32

Král David po­tom ře­kl: „Zavo­lej­te mi kněze Sádoka, pro­roka Náta­na a Benajáše, syna Jojadova.“ Když přiš­li ke krá­li,


Verš v kontexte

31 Batše­ba padla na ko­le­na a poklo­ni­la se krá­li tváří k zemi se slovy: „David, můj pán a král, ať ži­je navěky!“ 32 Král David po­tom ře­kl: „Zavo­lej­te mi kněze Sádoka, pro­roka Náta­na a Benajáše, syna Jojadova.“ Když přiš­li ke krá­li, 33 ře­kl jim: „Vez­mě­te s se­bou služebníky svého pá­na, po­saď­te mého syna Šalo­mou­na na moji mulu a dovez­te ho k pra­meni Gíchon.

späť na 1. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

32 A kráľ Dávid po­vedal: Za­volaj­te mi Cádoka, kňaza, a Nátana, proroka, a Benai­áša, syna Jehojadov­ho! A prišli pred kráľa.

Evanjelický

32 Po­tom kráľ Dávid po­vedal: Za­volaj­te mi kňaza Cádóka, proroka Nátana a Benáju, syna Jójádov­ho. Tí sa do­stavili pred kráľa

Ekumenický

32 Po­tom kráľ Dávid pri­kázal: Za­volaj­te mi kňaza Cádoka, proroka Nátana a Jehójadov­ho syna Benáju! Keď pred neho pred­stúpili,

Bible21

32 Král David po­tom ře­kl: „Zavo­lej­te mi kněze Sádoka, pro­roka Náta­na a Benajáše, syna Jojadova.“ Když přiš­li ke krá­li,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček