Bible211. Královská1,33

1. Královská 1:33

ře­kl jim: „Vez­mě­te s se­bou služebníky svého pá­na, po­saď­te mého syna Šalo­mou­na na moji mulu a dovez­te ho k pra­meni Gíchon.


Verš v kontexte

32 Král David po­tom ře­kl: „Zavo­lej­te mi kněze Sádoka, pro­roka Náta­na a Benajáše, syna Jojadova.“ Když přiš­li ke krá­li, 33 ře­kl jim: „Vez­mě­te s se­bou služebníky svého pá­na, po­saď­te mého syna Šalo­mou­na na moji mulu a dovez­te ho k pra­meni Gíchon. 34 Tam ať ho kněz Sádok a pro­rok Nátan pro­hlásí za krále nad Iz­rae­lem. Po­tom trub­te na be­raní roh a vo­lej­te: ‚Ať ži­je král Šalomoun!‘

späť na 1. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

33 Vtedy im po­vedal kráľ: Vez­mite so sebou služob­níkov svoj­ho pána a vy­saďte Šalamúna, môj­ho syna, na moju mulicu a za­veďte ho dolu do Gichona.

Evanjelický

33 a kráľ im po­vedal: Vez­mite so sebou sluhov svoj­ho pána, po­saďte môj­ho syna Šalamúna na moju mulicu a od­veďte ho ku Gíchónu.

Ekumenický

33 kráľ im po­vedal: Vez­mite so sebou služob­níkov svoj­ho pána, vy­saďte môj­ho syna Šalamúna na mulicu a od­veďte ho dolu ku Gichónu.

Bible21

33 ře­kl jim: „Vez­mě­te s se­bou služebníky svého pá­na, po­saď­te mého syna Šalo­mou­na na moji mulu a dovez­te ho k pra­meni Gíchon.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček