Evanjelický1. Kráľov1,32

1. Kráľov 1:32

Po­tom kráľ Dávid po­vedal: Za­volaj­te mi kňaza Cádóka, proroka Nátana a Benáju, syna Jójádov­ho. Tí sa do­stavili pred kráľa


Verš v kontexte

31 Vtedy sa Batšeba po­klonila tvárou k zemi, vzdala kráľovi poc­tu a po­vedala: Nech žije môj pán, kráľ Dávid, naveky! 32 Po­tom kráľ Dávid po­vedal: Za­volaj­te mi kňaza Cádóka, proroka Nátana a Benáju, syna Jójádov­ho. Tí sa do­stavili pred kráľa 33 a kráľ im po­vedal: Vez­mite so sebou sluhov svoj­ho pána, po­saďte môj­ho syna Šalamúna na moju mulicu a od­veďte ho ku Gíchónu.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

32 A kráľ Dávid po­vedal: Za­volaj­te mi Cádoka, kňaza, a Nátana, proroka, a Benai­áša, syna Jehojadov­ho! A prišli pred kráľa.

Evanjelický

32 Po­tom kráľ Dávid po­vedal: Za­volaj­te mi kňaza Cádóka, proroka Nátana a Benáju, syna Jójádov­ho. Tí sa do­stavili pred kráľa

Ekumenický

32 Po­tom kráľ Dávid pri­kázal: Za­volaj­te mi kňaza Cádoka, proroka Nátana a Jehójadov­ho syna Benáju! Keď pred neho pred­stúpili,

Bible21

32 Král David po­tom ře­kl: „Zavo­lej­te mi kněze Sádoka, pro­roka Náta­na a Benajáše, syna Jojadova.“ Když přiš­li ke krá­li,