RoháčekSkutky2,44

Skutky 2:44

Skutky apoštolov

A všet­ci veriaci boli spolu a mali všet­ko spoločné.


Verš v kontexte

43 A prišla bázeň na každú dušu, a dialo sa mnoho zá­zrakov a divov skr­ze apoštolov. 44 A všet­ci veriaci boli spolu a mali všet­ko spoločné. 45 Aj stat­ky a majet­ky predávali a delili ich všet­kým, ako komu bolo treba.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

44 A všet­ci veriaci boli spolu a mali všet­ko spoločné.

Evanjelický

44 A všet­ci veriaci, ktorí boli po­spolu, všet­ko mali spoločné,

Ekumenický

44 Všet­ci, čo uverili, boli po­spolu a mali všet­ko spoločné.

Bible21

44 Všich­ni věřící byli po­spo­lu a mě­li všech­no spo­lečné.