RoháčekPríslovia3,18

Príslovia 3:18

Stromom života je tým, ktorí ju uchopia, a tí, ktorí sa jej držia, blahoslavení.


Verš v kontexte

17 Jej ces­ty sú utešené ces­ty, a všet­ky jej chod­níky sú samý pokoj.
18 Stromom života je tým, ktorí ju uchopia, a tí, ktorí sa jej držia, blahoslavení.
19 Hos­podin múd­rosťou založil zem; umnosťou pev­ne po­stavil nebesia.

späť na Príslovia, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 Stromom života je tým, ktorí ju uchopia, a tí, ktorí sa jej držia, blahoslavení.

Evanjelický

18 Je stromom života tým, ktorí ju uchopili, a blaho­slavení tí, čo sa jej držia.

Ekumenický

18 Je stromom života pre tých, čo sa ňou po­silňujú, blažení sú tí, čo sa jej pri­dŕžajú.

Bible21

18 Stro­mem živo­ta je těm, kdo se jí drží, blaze je těm, kteří ji uchopí!