RoháčekNehemiáš13,14

Nehemiáš 13:14

Pamätaj na mňa, môj Bože, pre to a nedaj vy­trieť mojich dob­ro­dení, ktoré som učinil na dome svoj­ho Boha a na jeho strážach!-


Verš v kontexte

13 A ustanovil som za sklad­níkov nad sklad­mi Šelemiáša, kňaza, a Cádoka, učeného v zákone, a Pedai­áša z Levitov a im k ruke Chanána, syna Za­kkúra, syna Mat­taniášov­ho, pre­tože boli po­važovaní za ver­ných. A ich úlohou bolo rozdeľovať ich bratom. 14 Pamätaj na mňa, môj Bože, pre to a nedaj vy­trieť mojich dob­ro­dení, ktoré som učinil na dome svoj­ho Boha a na jeho strážach!- 15 V tých dňoch som videl v Jud­sku takých, ktorí šliapali kade ­hroz­na v sobotu a donášali snopy a na­kladali na oslov i víno, hroz­ná a fíky a všelijaké iné bremeno a do­pravovali do Jeruzalema v sobot­ný deň. A svedčil som im a do­hováral v deň, v ktorý predávali po­traviny.

späť na Nehemiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 Pamätaj na mňa, môj Bože, pre to a nedaj vy­trieť mojich dob­ro­dení, ktoré som učinil na dome svoj­ho Boha a na jeho strážach!-

Evanjelický

14 Pamätaj pre­to na mňa, Bože môj, a ne­vyt­ri moje dob­ro­denie, ktoré som pre­ukázal domu svoj­ho Boha a jeho službe.

Ekumenický

14 Pamätaj pre­to na mňa, Bože môj, a ne­vymaž z pamäti moje dob­ro­denie, ktoré som pre­ukázal domu svoj­ho Boha a jeho službe.

Bible21

14 Pa­ma­tuj za to na mě, Bože můj, a ne­vy­maž mou od­danost, kte­rou jsem pro­kazoval domu svého Boha a jeho službám!