Bible21Nehemiáš13,14

Nehemiáš 13:14

Pa­ma­tuj za to na mě, Bože můj, a ne­vy­maž mou od­danost, kte­rou jsem pro­kazoval domu svého Boha a jeho službám!


Verš v kontexte

13 Pokladnice jsem svěřil knězi Še­le­miášovi, písaři Sádo­kovi a levi­tovi Pedajášovi a k ruce jsem jim dal Chana­na, syna Za­ku­rova, syna Ma­taniášova. Byli spo­leh­liví li­dé, a tak do­sta­li za úkol roz­dělovat příděly svým bratřím. 14 Pa­ma­tuj za to na mě, Bože můj, a ne­vy­maž mou od­danost, kte­rou jsem pro­kazoval domu svého Boha a jeho službám! 15 V těch dnech jsem v Jud­s­ku vi­děl, jak v so­bo­tu šlapou vinný lis, jak snášejí obi­lí na hro­ma­dy, na­kládají na osly a převážejí do Je­ruzalé­ma víno, hroz­ny, fíky a vše­možné nákla­dy. Ještě téhož so­botního dne, kdy ty po­travi­ny pro­dáva­li, jsem je va­roval.

späť na Nehemiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 Pamätaj na mňa, môj Bože, pre to a nedaj vy­trieť mojich dob­ro­dení, ktoré som učinil na dome svoj­ho Boha a na jeho strážach!-

Evanjelický

14 Pamätaj pre­to na mňa, Bože môj, a ne­vyt­ri moje dob­ro­denie, ktoré som pre­ukázal domu svoj­ho Boha a jeho službe.

Ekumenický

14 Pamätaj pre­to na mňa, Bože môj, a ne­vymaž z pamäti moje dob­ro­denie, ktoré som pre­ukázal domu svoj­ho Boha a jeho službe.

Bible21

14 Pa­ma­tuj za to na mě, Bože můj, a ne­vy­maž mou od­danost, kte­rou jsem pro­kazoval domu svého Boha a jeho službám!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček