RoháčekMatúš1,7

Matúš 1:7

Evanjelium podľa Matúša

Šalamún splodil Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil Azu;


Verš v kontexte

6 Jes­se splodil Dávida, kráľa; kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova; 7 Šalamún splodil Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil Azu; 8 Aza splodil Jozafata; Jozafat splodil Joráma; Jorám splodil Oziáša;

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Šalamún splodil Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil Azu;

Evanjelický

7 Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiu, Abia splodil Azafa,

Ekumenický

7 Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiju, Abija splodil Ásafa,

Bible21

7 Šalo­moun zplo­dil Re­cho­boá­ma, Re­cho­boám zplo­dil Abiáše, Abiáš zplo­dil Asu,