RoháčekKazateľ1,7

Kazateľ 1:7

Všet­ky rieky tečú do mora, a more nie je preplnené; na to mies­to, z ktorého tečú rieky, ta sa zase na­vracujú, aby zase tiekly.


Verš v kontexte

6 Ide k polud­niu a ob­racia sa k pol­noci; ob­racajúc sa hneď sem hneď ta, tak ide ta vietor, a na svojich okruhoch zase sa na­vracia vietor. 7 Všet­ky rieky tečú do mora, a more nie je preplnené; na to mies­to, z ktorého tečú rieky, ta sa zase na­vracujú, aby zase tiekly. 8 Všet­ky veci sú pl­né trudu; ne­mohol by to človek vy­povedať; oko sa ne­na­sýti hľadenia, a ucho sa ne­na­pl­ní počúvaním.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Všet­ky rieky tečú do mora, a more nie je preplnené; na to mies­to, z ktorého tečú rieky, ta sa zase na­vracujú, aby zase tiekly.

Evanjelický

7 Všet­ky po­toky tečú do mora, ale more sa ne­na­pl­ní; po­toky sa vracajú na mies­to, kam tečú.

Ekumenický

7 Všet­ky po­toky tečú do mora, ale more sa ne­pre­pl­ní. Na mies­to, kam po­toky tečú, ta sa vracajú, aby tiek­li znova.

Bible21

7 Veškeré ře­ky do moře míří, moře se ale nepřeplní. Tam, odkud pra­mení, se ře­ky vrací, aby pak od­tam­tud znovu plynuly.