EkumenickýKazateľ1,7

Kazateľ 1:7

Všet­ky po­toky tečú do mora, ale more sa ne­pre­pl­ní. Na mies­to, kam po­toky tečú, ta sa vracajú, aby tiek­li znova.


Verš v kontexte

6 Vietor veje na juh, ob­racia sa na sever, stále krúži a krúži, vo svojich okruhoch sa vietor vracia. 7 Všet­ky po­toky tečú do mora, ale more sa ne­pre­pl­ní. Na mies­to, kam po­toky tečú, ta sa vracajú, aby tiek­li znova. 8 Všet­ky veci unavujú, keď ich človek nedokáže slovami vy­stih­núť. Oko sa ne­na­sýti po­zeraním, ani ucho sa ne­na­pl­ní počúvaním.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Všet­ky rieky tečú do mora, a more nie je preplnené; na to mies­to, z ktorého tečú rieky, ta sa zase na­vracujú, aby zase tiekly.

Evanjelický

7 Všet­ky po­toky tečú do mora, ale more sa ne­na­pl­ní; po­toky sa vracajú na mies­to, kam tečú.

Ekumenický

7 Všet­ky po­toky tečú do mora, ale more sa ne­pre­pl­ní. Na mies­to, kam po­toky tečú, ta sa vracajú, aby tiek­li znova.

Bible21

7 Veškeré ře­ky do moře míří, moře se ale nepřeplní. Tam, odkud pra­mení, se ře­ky vrací, aby pak od­tam­tud znovu plynuly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček