RoháčekJán4,1

Ján 4:1

Evanjelium podľa Jána

A jako tedy po­znal Pán, že počuli farize­ovia, že Ježiš činí viacej učeníkov a krs­tí než Ján


Verš v kontexte

1 A jako tedy po­znal Pán, že počuli farize­ovia, že Ježiš činí viacej učeníkov a krs­tí než Ján 2 (hoci sám Ježiš ne­krs­til, ale jeho učeníci), 3 opus­til Jud­sko a od­išiel zase do Galilee.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 A jako tedy po­znal Pán, že počuli farize­ovia, že Ježiš činí viacej učeníkov a krs­tí než Ján

Evanjelický

1 Ako sa teda Pán do­zvedel, že farizeji počuli, že Ježiš zís­kava a krs­tí viac učeníkov ako Ján,

Ekumenický

1 Keď sa Ježiš do­zvedel, že farizeji počuli, ako zís­kava a krs­tí viac učeníkov než Ján,

Bible21

1 Když se Ježíš do­zvěděl, že fa­ri­ze­ové slyše­li: „Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan“

RoháčekJán4,1