RoháčekEzechiel20,49

Ezechiel 20:49

A po­vedal som: Ach, Pane, Hos­podine, oni mi hovoria, či v­raj on nehovorí iba podobenstvá?


Verš v kontexte

47 A po­vieš lesu na juhu: Počuj slovo Hos­podinovo! Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, zanietim v tebe oheň, ktorý strávi v tebe každý zelený strom a každý suchý strom; nez­has­ne plameň, prud­ký pre­veľmi, a budú ním opálené všet­ky tváre od juhu na sever. 48 A uvidia, každé telo, že ja Hos­podin som ho za­pálil; nez­has­ne. 49 A po­vedal som: Ach, Pane, Hos­podine, oni mi hovoria, či v­raj on nehovorí iba podobenstvá?

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

49 A po­vedal som: Ach, Pane, Hos­podine, oni mi hovoria, či v­raj on nehovorí iba podobenstvá?