RoháčekEzechiel20,34

Ezechiel 20:34

A vy­vediem vás z národov a shromaždím vás zo zemí, po ktorých ste boli rozp­týlení, sil­nou rukou a vy­stretým ramenom a vy­liatou prch­livosťou


Verš v kontexte

33 Jako že ja žijem, hovorí Pán Hos­podin, tak is­té je, že sil­nou rukou, vy­stretým ramenom a vy­liatou prch­livosťou budem kraľovať nad vami. 34 A vy­vediem vás z národov a shromaždím vás zo zemí, po ktorých ste boli rozp­týlení, sil­nou rukou a vy­stretým ramenom a vy­liatou prch­livosťou 35 a za­vediem vás na púšť národov a tam sa budem s vami súdiť tvárou v tvár;

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

34 A vy­vediem vás z národov a shromaždím vás zo zemí, po ktorých ste boli rozp­týlení, sil­nou rukou a vy­stretým ramenom a vy­liatou prch­livosťou

Evanjelický

34 Vy­vediem vás spomedzi národov a zhromaždím vás z krajín, do ktorých som vás rozp­týlil pev­nou rukou, vy­stretým ramenom a vy­liatou prch­kosťou.

Ekumenický

34 Vy­vediem vás spomedzi národov a zhromaždím vás z krajín, do ktorých som vás rozp­týlil pev­nou rukou, vy­stretým ramenom a prch­kosťou, ktorú som na vás vy­lial.

Bible21

34 V kypícím hněvu vás pevnou ru­kou a na­přaženou paží vy­ve­du z národů a shro­máždím ze zemí, do ni­chž jste byli za­hnáni.