Roháček5. Mojžišova28,6

5. Mojžišova 28:6

Deuteronomium

Požeh­naný budeš, keď budeš vchádzať a požeh­naný budeš, keď budeš vy­chádzať.


Verš v kontexte

5 Požeh­naný bude tvoj koš tvoje koryto na cesto. 6 Požeh­naný budeš, keď budeš vchádzať a požeh­naný budeš, keď budeš vy­chádzať. 7 Hos­podin to dá, že tvoji ne­priatelia, ktorí by po­vs­tali proti tebe, budú porazení pred tebou; jed­nou ces­tou vy­j­dú proti tebe a sied­mimi ces­tami budú utekať pred tebou.

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

6 Požeh­naný budeš, keď budeš vchádzať a požeh­naný budeš, keď budeš vy­chádzať.

Evanjelický

6 Požeh­naný budeš, keď budeš vchádzať, a požeh­naný budeš, keď budeš vy­chádzať.

Ekumenický

6 Požeh­naný budeš, keď budeš vchádzať a požeh­naný budeš, keď budeš vy­chádzať.

Bible21

6 Požeh­naný bu­deš při vcházení, požehnaný bu­deš i při vy­cházení.