Roháček5. Mojžišova13,13

5. Mojžišova 13:13

Deuteronomium

že vyšli mužovia, synovia beliála, z tvoj­ho stredu a že zvied­li obyvateľov svoj­ho mes­ta hovoriac: Poďme, slúžme iným bohom, ktorých ste ne­znali,


Verš v kontexte

12 Keby si počul hovoriť o nie­ktorom zo svojich miest, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si tam býval, 13 že vyšli mužovia, synovia beliála, z tvoj­ho stredu a že zvied­li obyvateľov svoj­ho mes­ta hovoriac: Poďme, slúžme iným bohom, ktorých ste ne­znali, 14 vtedy vy­hľadáš vec a vy­šet­ríš a dob­re sa na ňu vypýtaš. A keď sa presvedčíš, že hľa, je to is­tá prav­da, že sa vy­konala tá ohav­nosť v tvojom strede,

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 že vyšli mužovia, synovia beliála, z tvoj­ho stredu a že zvied­li obyvateľov svoj­ho mes­ta hovoriac: Poďme, slúžme iným bohom, ktorých ste ne­znali,

Evanjelický

13 Keby si sa do­počul, že sa v nie­ktorom z miest, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, na bývanie, hovorí:

Ekumenický

13 Keby si sa do­počul, že sa v niektorom mes­te, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, aby si v ňom býval, po­vráva,

Bible21

13 Mohl by ses do­slech­nout o jednom ze svých měst, která ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dá k byd­lení,