Ekumenický5. Mojžišova13,13

5. Mojžišova 13:13

Deuteronomium

Keby si sa do­počul, že sa v niektorom mes­te, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, aby si v ňom býval, po­vráva,


Verš v kontexte

12 Keď sa to do­počujú všet­ci Iz­raeliti, budú sa báť a nijaké také zlo sa medzi vami už ne­stane. 13 Keby si sa do­počul, že sa v niektorom mes­te, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, aby si v ňom býval, po­vráva, 14 že spomedzi vás vy­šli naničhod­níci a zvádzajú obyvateľov mes­ta rečami: Poďme slúžiť iným bohom — bohom, ktorých ne­poz­náte —,

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 že vyšli mužovia, synovia beliála, z tvoj­ho stredu a že zvied­li obyvateľov svoj­ho mes­ta hovoriac: Poďme, slúžme iným bohom, ktorých ste ne­znali,

Evanjelický

13 Keby si sa do­počul, že sa v nie­ktorom z miest, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, na bývanie, hovorí:

Ekumenický

13 Keby si sa do­počul, že sa v niektorom mes­te, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, aby si v ňom býval, po­vráva,

Bible21

13 Mohl by ses do­slech­nout o jednom ze svých měst, která ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dá k byd­lení,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček