Roháček5. Mojžišova1,10

5. Mojžišova 1:10

Deuteronomium

Hos­podin, váš Bôh, vás rozm­nožil, že hľa, je vás dnes čo do množs­tva jako hviezd na nebi.


Verš v kontexte

9 A po­vedal som vám toho času: Ne­môžem vás samot­ný uniesť. 10 Hos­podin, váš Bôh, vás rozm­nožil, že hľa, je vás dnes čo do množs­tva jako hviezd na nebi. 11 Hos­podin, Bôh vašich ot­cov, nech ráči pri­dať k vám ešte tisíckrát toľko, koľko vás je, a nech vás požeh­ná, tak ako hovoril o vás.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Hos­podin, váš Bôh, vás rozm­nožil, že hľa, je vás dnes čo do množs­tva jako hviezd na nebi.

Evanjelický

10 Hos­podin, váš Boh, vás tak rozm­nožil, že dnes vás je tak mnoho ako hviezd na nebi.

Ekumenický

10 Hos­podin, váš Boh, vás tak rozm­nožil, že dnes vás je už toľko ako hviezd na nebi.

Bible21

10 Hos­po­din, váš Bůh, vás roz­množil. Po­hleď­te, dnes je vás jako hvězd na ne­bi!