Ekumenický5. Mojžišova1,10

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 1:10

Deuteronomium

Hos­podin, váš Boh, vás tak rozm­nožil, že dnes vás je už toľko ako hviezd na nebi.


Verš v kontexte

9 Vtedy som vám po­vedal: Ja sa už ďalej ne­vládzem o vás starať. 10 Hos­podin, váš Boh, vás tak rozm­nožil, že dnes vás je už toľko ako hviezd na nebi. 11 Nech Hos­podin, Boh vašich ot­cov, ešte stisíc­násobí váš počet a nech vás požeh­náva, ako vám to sľúbil.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Hos­podin, váš Bôh, vás rozm­nožil, že hľa, je vás dnes čo do množs­tva jako hviezd na nebi.

Evanjelický

10 Hos­podin, váš Boh, vás tak rozm­nožil, že dnes vás je tak mnoho ako hviezd na nebi.

Ekumenický

10 Hos­podin, váš Boh, vás tak rozm­nožil, že dnes vás je už toľko ako hviezd na nebi.

Bible21

10 Hos­po­din, váš Bůh, vás roz­množil. Po­hleď­te, dnes je vás jako hvězd na ne­bi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček