Ekumenický5. Mojžišova1,10

5. Mojžišova 1:10

Deuteronomium

Hos­podin, váš Boh, vás tak rozm­nožil, že dnes vás je už toľko ako hviezd na nebi.


Verš v kontexte

9 Vtedy som vám po­vedal: Ja sa už ďalej ne­vládzem o vás starať. 10 Hos­podin, váš Boh, vás tak rozm­nožil, že dnes vás je už toľko ako hviezd na nebi. 11 Nech Hos­podin, Boh vašich ot­cov, ešte stisíc­násobí váš počet a nech vás požeh­náva, ako vám to sľúbil.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Hos­podin, váš Bôh, vás rozm­nožil, že hľa, je vás dnes čo do množs­tva jako hviezd na nebi.

Evanjelický

10 Hos­podin, váš Boh, vás tak rozm­nožil, že dnes vás je tak mnoho ako hviezd na nebi.

Ekumenický

10 Hos­podin, váš Boh, vás tak rozm­nožil, že dnes vás je už toľko ako hviezd na nebi.

Bible21

10 Hos­po­din, váš Bůh, vás roz­množil. Po­hleď­te, dnes je vás jako hvězd na ne­bi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček