Roháček2. Korintským1,21

2. Korintským 1:21

Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Kris­ta a nás po­mazal, je Bôh,


Verš v kontexte

20 Lebo všet­ky za­sľúbenia Božie, koľko ich je, v ňom áno a preto aj skr­ze neho ameň, Bohu na slávu skr­ze nás. 21 Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Kris­ta a nás po­mazal, je Bôh, 22 ktorý si nás i za­pečatil a dal záv­davok Ducha do našich sŕdc.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Kris­ta a nás po­mazal, je Bôh,

Evanjelický

21 Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Kris­ta; On nás aj po­mazal,

Ekumenický

21 Ten však, ktorý nás spolu s vami robí pev­nými v Kristovi a po­mazal nás, je Boh.

Bible21

21 Ten, kdo nás spo­lu s vá­mi utvrzuje v Kri­stu a kdo nás po­mazal, je Bůh,