Roháček1. Kráľov4,22

1. Kráľov 4:22

A po­travy Šalamúnovej bolo na jeden deň trid­sať korov bielej múky jem­nej a šesťdesiat korov obyčaj­nej múky,


Verš v kontexte

21 A Šalamún panoval nad všet­kými kráľov­stvami od rieky až po zem Filištínov a až po hranicu Egyp­ta. Donášali dary a slúžili Šalamúnovi po všet­ky dni jeho života. 22 A po­travy Šalamúnovej bolo na jeden deň trid­sať korov bielej múky jem­nej a šesťdesiat korov obyčaj­nej múky, 23 desať vy­kŕmených volov a desať volov z paše a sto kusov drobného dobyt­ka krome jeleňov, sŕn a divých kôz a kŕmenej hydiny.

späť na 1. Kráľov, 4

Príbuzné preklady Roháček

22 A po­travy Šalamúnovej bolo na jeden deň trid­sať korov bielej múky jem­nej a šesťdesiat korov obyčaj­nej múky,