EvanjelickýŽalmy78,67

Žalmy 78:67

Po­hr­dol stanom Jozefovým a ne­vyvolil si kmeň Ef­rajimov,


Verš v kontexte

66 Od­razil späť svojich protiv­níkov a vy­dal ich na večnú po­tupu.
67 Po­hr­dol stanom Jozefovým a ne­vyvolil si kmeň Ef­rajimov,
68 lež vy­volil si Júdov kmeň, vrch Si­on, ktorý miloval.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

67 Opo­vr­hol stánom Jozefovým a ne­vyvolil po­kolenia Ef­rai­mov­ho,

Evanjelický

67 Po­hr­dol stanom Jozefovým a ne­vyvolil si kmeň Ef­rajimov,

Ekumenický

67 Za­vr­hol Jozefov stan ani Ef­rajimov kmeň si ne­vyvolil,

Bible21

67 Za­vr­hl sice Josefův stan, Efraimův kmen si ne­vy­bral,