EvanjelickýŽalmy109,8

Žalmy 109:8

Jeho dní nech je čím menej a nech iný pre­vez­me jeho úrad.


Verš v kontexte

7 Nech ako vin­ník vy­j­de zo súdu, nech je hriechom aj jeho mod­lit­ba.
8 Jeho dní nech je čím menej a nech iný pre­vez­me jeho úrad.
9 Nech osirejú jeho synovia, manžel­ka nech mu ovdovie.

späť na Žalmy, 109

Príbuzné preklady Roháček

8 Jeho dní nech je málo; jeho úrad nech vez­me iný.

Evanjelický

8 Jeho dní nech je čím menej a nech iný pre­vez­me jeho úrad.

Ekumenický

8 Jeho dní nech je čím menej, jeho úrad nech pre­vez­me iný.

Bible21

8 Ať jeho život trvá jen krátce, jeho po­věření ať jiný pře­vez­me!