EvanjelickýPríslovia9,14

Príslovia 9:14

Vy­sedáva vo dverách svoj­ho domu na stoličke na mest­skej výšine,


Verš v kontexte

13 Bláz­nov­stvo je ako ne­viazaná žena, zvádza a ne­poz­ná han­bu.
14 Vy­sedáva vo dverách svoj­ho domu na stoličke na mest­skej výšine,
15 aby zvala tých, čo idú ces­tou, ktorí idú priamo svojimi chod­ník­mi:

späť na Príslovia, 9

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale sedí pri dveriach svoj­ho domu na stol­ci, na vysokých mies­tach mes­ta,

Evanjelický

14 Vy­sedáva vo dverách svoj­ho domu na stoličke na mest­skej výšine,

Ekumenický

14 Vy­sedáva pri dverách svoj­ho domu na naj­vyššom bode mes­ta,

Bible21

14 U dveří svého domu vysedává, na křes­le na městských výšinách.