EvanjelickýObediáš1,13

Obediáš 1:13

Ne­vchádzaj do brány môj­ho ľudu v deň jeho skazy, ani sa nekochaj z jeho nešťas­tia v deň jeho skazy, ne­vzťahuj ruku na jeho imanie v deň jeho skazy.


Verš v kontexte

12 Tak nekochaj sa na svojom bratovi v deň jeho nešťas­tia, neraduj sa nad Júdej­cami v deň ich záhuby. 13 Ne­vchádzaj do brány môj­ho ľudu v deň jeho skazy, ani sa nekochaj z jeho nešťas­tia v deň jeho skazy, ne­vzťahuj ruku na jeho imanie v deň jeho skazy. 14 Ani sa ne­stavaj na ráz­ces­tia, aby si hubil jeho ubeh­líkov, a ne­vyz­rádzaj jeho utečen­cov v deň súženia.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Ne­voj­di do brány môj­ho ľudu v deň ich zkazy; nedívaj sa i ty na jeho zlé v deň jeho zkazy; ani ne­vys­tri s­vojej ruky na jeho imanie v deň jeho zkazy.

Evanjelický

13 Ne­vchádzaj do brány môj­ho ľudu v deň jeho skazy, ani sa nekochaj z jeho nešťas­tia v deň jeho skazy, ne­vzťahuj ruku na jeho imanie v deň jeho skazy.

Ekumenický

13 Ne­vchádzaj do brány môj­ho ľudu v deň jeho skazy, ani sa nekochaj z jeho nešťas­tia v deň jeho skazy ne­vzťahuj ruku na jeho imanie v deň jeho skazy.

Bible21

13 Ne­vcházej do brá­ny mého li­duv den je­jich pohromy! Nekochej se jeho trápenímv den jeho pohromy! Nesahej po jeho jměnív den jeho po­hro­my!