EvanjelickýNehemiáš11,35

Nehemiáš 11:35

Lóde, Óne, v údolí tesárov.


Verš v kontexte

34 Chádíde, Cebóíme, Nebal­late, 35 Lóde, Óne, v údolí tesárov. 36 Z levítov sa nie­ktoré jud­ské skupiny pri­pojili k Ben­jamín­com.

späť na Nehemiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

35 v Lóde, Onó-ve a na doline remesel­níkov.

Evanjelický

35 Lóde, Óne, v údolí tesárov.

Ekumenický

35 Lóde, Óne a v Údolí remesel­níkov.

Bible21

35 v Lo­du, Onu a v údo­lí ře­me­s­lníků.