EvanjelickýMarek10,27

Marek 10:27

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš sa za­hľadel na nich a po­vedal: U ľudí je to ne­možné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všet­ko možné.


Verš v kontexte

26 Oni ešte väčšmi užas­li a hovorili medzi sebou: Kto teda môže byť spasený? 27 Ježiš sa za­hľadel na nich a po­vedal: U ľudí je to ne­možné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všet­ko možné. 28 Tu pre­hovoril Peter: Aj­hľa, my sme všet­ko opus­tili a na­sledovali sme Ťa!

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

27 A Ježiš po­zrel na nich a po­vedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha, lebo u Boha je všet­ko možné.

Evanjelický

27 Ježiš sa za­hľadel na nich a po­vedal: U ľudí je to ne­možné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všet­ko možné.

Ekumenický

27 Ježiš sa na nich za­díval a po­vedal: Ľuďom je to ne­možné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všet­ko možné.

Bible21

27 Ježíš se na ně podíval a ře­kl: „U li­dí je to ne­možné, ale ne u Bo­ha. U Boha je možné všechno.“