EvanjelickýJób1,1

Jób 1:1

V krajine Úc žil muž menom Jób; bol to muž bez­úhon­ný, úp­rim­ný, bohaboj­ný a stránil sa zlého.


Verš v kontexte

1 V krajine Úc žil muž menom Jób; bol to muž bez­úhon­ný, úp­rim­ný, bohaboj­ný a stránil sa zlého. 2 Narodilo sa mu sedem synov a tri dcéry. 3 Mal do sedem­tisíc oviec, tritisíc tiav, päťs­to záp­rahov hovädzieho dobyt­ka, päťs­to os­líc a veľmi mnoho služob­níc­tva. Bol to výz­nam­nejší muž ako všet­ci ľudia Východu.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Bol nejaký muž v zemi Úc, ktorému bolo meno Job. Bol to muž bez­úhon­ný, priamy a spravedlivý, ktorý sa bál Boha a chránil sa zlého.

Evanjelický

1 V krajine Úc žil muž menom Jób; bol to muž bez­úhon­ný, úp­rim­ný, bohaboj­ný a stránil sa zlého.

Ekumenický

1 V krajine Úc žil jeden muž, ktorý sa volal Jób. Bol to do­konalý, priamy človek, ktorý sa bál Boha a stránil sa zlého.

Bible21

1 V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bez­úhonný a po­ctivý, bo­ha­bojný a pro­stý vše­ho zla.