EvanjelickýJán1,28

Ján 1:28

Evanjelium podľa Jána

Toto sa stalo v Betánii za Jor­dánom, kde Ján krs­til.


Verš v kontexte

27 Ten, čo pri­chádza po mne, a ja nie som hoden roz­viazať Mu remien­ky na obuvi. 28 Toto sa stalo v Betánii za Jor­dánom, kde Ján krs­til. 29 Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako pri­chádza k ne­mu, po­vedal: Aj­hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 To sa stalo v Betabáre za Jor­dánom, kde Ján krs­til.

Evanjelický

28 Toto sa stalo v Betánii za Jor­dánom, kde Ján krs­til.

Ekumenický

28 Toto sa stalo v Betánii za Jor­dánom, kde Ján krs­til.

Bible21

28 Toto se stalo v Bet­a­nii za Jordánem, kde Jan kř­til.