Evanjelický1. Kráľov1,40

1. Kráľov 1:40

A všetok ľud šiel za ním, ľudia pís­kali na píšťalách, veľmi sa radovali, až zem pukala od ich hlasu.


Verš v kontexte

39 Kňaz Cádók vzal roh s olejom zo stán­ku, po­mazal Šalamúna, a keď za­trúbili na roh, všetok ľud zvolal: Nech žije kráľ Šalamún! 40 A všetok ľud šiel za ním, ľudia pís­kali na píšťalách, veľmi sa radovali, až zem pukala od ich hlasu. 41 Počul to Adónija aj všet­ci po­zvaní, ktorí boli s ním, práve keď skončili hodovanie. Keď Jóáb počul hlas rohu, po­vedal: Prečo je taký roz­ruch v mes­te?

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

40 A všetok ľud išiel za ním hore, a ľud pís­kal na píšťaly, a všet­ci sa radovali veľkou radosťou, tak, že sa zem tr­hala od ich radost­ného kriku.

Evanjelický

40 A všetok ľud šiel za ním, ľudia pís­kali na píšťalách, veľmi sa radovali, až zem pukala od ich hlasu.

Ekumenický

40 Všetok ľud ho na­sledoval, hral na píšťaly a radoval sa tak hlučne, že sa zem div neroz­puk­la.

Bible21

40 Ce­lý ten zástup ho pak do­pro­vázel zpět, pís­ka­li na píšťaly a ra­dova­li se tak na­dšeně, až se tím hlu­kem otřása­la zem.