Bible211. Královská1,40

1. Královská 1:40

Ce­lý ten zástup ho pak do­pro­vázel zpět, pís­ka­li na píšťaly a ra­dova­li se tak na­dšeně, až se tím hlu­kem otřása­la zem.


Verš v kontexte

39 Kněz Sádok vzal z Hos­po­di­nova stánku roh s ole­jem a po­mazal Šalo­mou­na. Pak za­trou­bi­li na be­raní roh a všich­ni přítomní zvo­la­li: „Ať ži­je král Šalomoun!“ 40 Ce­lý ten zástup ho pak do­pro­vázel zpět, pís­ka­li na píšťaly a ra­dova­li se tak na­dšeně, až se tím hlu­kem otřása­la zem. 41 Za­s­le­chl to Ado­niáš i všich­ni jeho hosté. Právě když konči­li hosti­nu, Joáb us­lyšel zvuk be­raního ro­hu. „Co je to ve městě za hluk?“ ptal se.

späť na 1. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

40 A všetok ľud išiel za ním hore, a ľud pís­kal na píšťaly, a všet­ci sa radovali veľkou radosťou, tak, že sa zem tr­hala od ich radost­ného kriku.

Evanjelický

40 A všetok ľud šiel za ním, ľudia pís­kali na píšťalách, veľmi sa radovali, až zem pukala od ich hlasu.

Ekumenický

40 Všetok ľud ho na­sledoval, hral na píšťaly a radoval sa tak hlučne, že sa zem div neroz­puk­la.

Bible21

40 Ce­lý ten zástup ho pak do­pro­vázel zpět, pís­ka­li na píšťaly a ra­dova­li se tak na­dšeně, až se tím hlu­kem otřása­la zem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček