EkumenickýZjavenie16,13

Zjavenie 16:13

Videl som troch nečis­tých duchov, ako žaby vy­chádzať z tlamy draka, ako aj z tlamy šel­my a z úst falošného proroka.


Verš v kontexte

12 Šies­ty vy­lial svoju čašu na veľkú rieku Euf­rat: jej voda vy­sch­la, aby bola pri­pravená ces­ta kráľom od východu sln­ka. 13 Videl som troch nečis­tých duchov, ako žaby vy­chádzať z tlamy draka, ako aj z tlamy šel­my a z úst falošného proroka. 14 To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia. Vy­chádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký deň všemohúceho Boha.

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

13 A videl som, že sa zjavili z úst draka a z úst šel­my a z úst falošného proroka traja nečis­tí duchovia, podob­ní žabám,

Evanjelický

13 Nato som videl troch nečis­tých duchov ako žaby vy­chádzať z tlamy draka, i z tlamy šel­my, i z úst falošného proroka,

Ekumenický

13 Videl som troch nečis­tých duchov, ako žaby vy­chádzať z tlamy draka, ako aj z tlamy šel­my a z úst falošného proroka.

Bible21

13 Teh­dy jsem uvi­děl z úst draka, z úst šel­my a z úst falešného pro­roka vy­cházet tři nečis­té du­chy podobné žabám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček