EkumenickýŽalmy78,64

Žalmy 78:64

ich kňazi pad­li mečom a ich vdovy ne­plakali.


Verš v kontexte

63 Ich mláden­cov strávil oheň, ich pan­nám ne­spievali svadob­né pies­ne,
64 ich kňazi pad­li mečom a ich vdovy ne­plakali.
65 Pán však pre­citol ako zo spán­ku, ako hr­dina roz­jarený vínom.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

64 Jeho kňazi pad­li od meča, a jeho vdovy ne­plakaly.

Evanjelický

64 Jeho kňazi pad­li mečom a jeho vdovy ne­plakali.

Ekumenický

64 ich kňazi pad­li mečom a ich vdovy ne­plakali.

Bible21

64 Je­jich kněží teh­dy pa­da­li mečem, jejich vdovy pla­kat ne­moh­ly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček