EkumenickýSkutky16,31

Skutky 16:31

Skutky apoštolov

A oni mu od­povedali: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.


Verš v kontexte

30 Keď ich vy­viedol von, po­vedal: Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? 31 A oni mu od­povedali: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. 32 A ohlasovali Pánovo slovo jemu i všet­kým, čo boli v jeho dome.

späť na Skutky, 16

Príbuzné preklady Roháček

31 A oni po­vedali: Uver v Pána Ježiša Kris­ta a budeš spasený ty aj tvoj dom.

Evanjelický

31 Od­povedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!

Ekumenický

31 A oni mu od­povedali: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.

Bible21

31 Od­po­vědě­li: „Věř v Pá­na Ježíše, a bu­deš spa­sen ty i tvůj dům!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček