EkumenickýRút2,12

Rút 2:12

Nech ti Hos­podin od­platí tvoj skutok a nech ťa hoj­ne od­mení Hos­podin, Boh Iz­raela, ku ktorému si prišla, aby si uňho našla útočis­ko.


Verš v kontexte

11 Bóaz jej od­vetil: Oznámili mi všet­ko, čo si po smr­ti svoj­ho muža urobila pre svoju svok­ru, ako si opus­tila ot­ca, mat­ku i rod­nú krajinu a šla si medzi ľud, ktorý si pred­tým ne­poz­nala. 12 Nech ti Hos­podin od­platí tvoj skutok a nech ťa hoj­ne od­mení Hos­podin, Boh Iz­raela, ku ktorému si prišla, aby si uňho našla útočis­ko. 13 Ona od­povedala: Môj pane, kiežby som aj ďalej na­chádzala u teba priazeň! Po­tešil si ma a prívetivo si sa zhováral so svojou služob­nicou, hoci sa za­tiaľ ne­môžem rov­nať ani jed­nej z nich.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Hos­podin nech ti od­platí tvoj skutok, a tvoja mzda nech je celá od Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, že si prišla, aby si sa utiek­la pod jeho krýd­la.

Evanjelický

12 Hos­podin nech ti od­platí za to, čo si urobila, nech sa ti do­stane do­konalej od­meny od Hos­podina, Boha iz­rael­ského, pre­tože si prišla hľadať útočis­ko pod Jeho kríd­lami.

Ekumenický

12 Nech ti Hos­podin od­platí tvoj skutok a nech ťa hoj­ne od­mení Hos­podin, Boh Iz­raela, ku ktorému si prišla, aby si uňho našla útočis­ko.

Bible21

12 Kéž ti Hos­po­din za tvůj sku­tek odplatí! Kéž tě hojně odmění Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le, pod je­hož kříd­la ses přiš­la skrýt.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček