EkumenickýRút2,13

Rút 2:13

Ona od­povedala: Môj pane, kiežby som aj ďalej na­chádzala u teba priazeň! Po­tešil si ma a prívetivo si sa zhováral so svojou služob­nicou, hoci sa za­tiaľ ne­môžem rov­nať ani jed­nej z nich.


Verš v kontexte

12 Nech ti Hos­podin od­platí tvoj skutok a nech ťa hoj­ne od­mení Hos­podin, Boh Iz­raela, ku ktorému si prišla, aby si uňho našla útočis­ko. 13 Ona od­povedala: Môj pane, kiežby som aj ďalej na­chádzala u teba priazeň! Po­tešil si ma a prívetivo si sa zhováral so svojou služob­nicou, hoci sa za­tiaľ ne­môžem rov­nať ani jed­nej z nich. 14 Keď bol čas jed­la, Bóaz jej po­vedal: Poď sem a jedz, vez­mi si chlieb a po kús­koch si ho na­máčaj vo vín­nom oc­te. Keď si pri­sad­la k žencom, ponúkol jej upražené zrno. Ona sa najed­la do­sýta a ešte jej aj zvýšilo.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 Na to riek­la ona: Nech naj­dem milosť v tvojich očiach, môj pane, lebo si ma po­tešil a hovoril si k srd­cu svojej diev­ky, hoci ja nie som ako nie­ktorá z tvojich dievok.

Evanjelický

13 Nato od­povedala: Kiež by som našla priazeň v tvojich očiach, pane môj, veď si ma po­tešil a pre­hovoril si k srd­cu svojej služob­nice, hoci nie som ani jed­na z tvojich služob­níc.

Ekumenický

13 Ona od­povedala: Môj pane, kiežby som aj ďalej na­chádzala u teba priazeň! Po­tešil si ma a prívetivo si sa zhováral so svojou služob­nicou, hoci sa za­tiaľ ne­môžem rov­nať ani jed­nej z nich.

Bible21

13 „Jsi ke mně tak las­kavý, pane,“ od­vě­ti­la. „Po­těšil jsi mě a mlu­vil jsi ke své služebnici přívě­tivě, přestože ani ne­pa­třím k tvým služebným.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček