Ekumenický4. Mojžišova1,35

4. Mojžišova 1:35

Numeri

Z Menaššeovho kmeňa ich na­počítali trid­saťd­vatisíc­dve­sto.


Verš v kontexte

34 Z Menaššeovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 35 Z Menaššeovho kmeňa ich na­počítali trid­saťd­vatisíc­dve­sto. 36 Z Benjamínovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

35 ich počítaných, z po­kolenia Manas­sesov­ho bolo tridsaťdva tisíc dve­sto.

Evanjelický

35 spočítaných za kmeň Menašše bolo trid­saťd­vatisíc dve­sto.

Ekumenický

35 Z Menaššeovho kmeňa ich na­počítali trid­saťd­vatisíc­dve­sto.

Bible21

35 poko­lení Mana­ses čítalo 32 200 mužů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček