EkumenickýMarek2,15

Marek 2:15

Evanjelium podľa Mareka

Keď bol po­tom Ježiš na hos­tine v jeho dome, stolovali s ním a jeho učeník­mi mnohí mýt­nici a hriešnici, lebo bolo mnoho tých, čo ho na­sledovali.


Verš v kontexte

14 Ces­tou zbadal Al­fejov­ho syna Léviho, ktorý pracoval na mýt­nici. Po­vedal mu: Na­sleduj ma! On vstal a na­sledoval ho. 15 Keď bol po­tom Ježiš na hos­tine v jeho dome, stolovali s ním a jeho učeník­mi mnohí mýt­nici a hriešnici, lebo bolo mnoho tých, čo ho na­sledovali. 16 Keď zákon­níci zo skupiny farizejov videli, že jedáva s hriešnikmi a mýt­nik­mi, vy­čítali jeho učeníkom: Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnik­mi?

späť na Marek, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 A stalo sa, keď sedel Ježiš v jeho dome za stolom, že aj mnohí pub­likáni a hriešnici stolovali s Ježišom i s jeho učeník­mi, lebo ich bolo mnoho, a išli za ním.

Evanjelický

15 Po­tom sedel (Ježiš) v jeho dome za stolom a mnohí col­níci a hriešnici pri­sad­li si k Ježišovi a k Jeho učeníkom, lebo mnoho bolo tých, čo Ho na­sledovali.

Ekumenický

15 Keď bol po­tom Ježiš na hos­tine v jeho dome, stolovali s ním a jeho učeník­mi mnohí mýt­nici a hriešnici, lebo bolo mnoho tých, čo ho na­sledovali.

Bible21

15 Ježíš pak sto­loval v jeho do­mě a spo­lu s Ježíšem a jeho učedníky teh­dy sto­lova­li i mno­zí výběrčí daní a různí hříšníci. Mno­zí ta­koví ho to­tiž následova­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček