EkumenickýLukáš1,8

Lukáš 1:8

Evanjelium podľa Lukáša

Raz, keď Za­chariáš konal pred Bohom kňaz­skú službu podľa poriad­ku svojej triedy,


Verš v kontexte

7 Ne­mali však deti, lebo Alžbeta bola ne­plod­ná a obaja boli už v pokročilom veku. 8 Raz, keď Za­chariáš konal pred Bohom kňaz­skú službu podľa poriad­ku svojej triedy, 9 podľa obyčaje kňaz­skej služby pri­padol na neho lós, aby vošiel do Pánov­ho chrámu a za­pálil kadid­lo.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A stalo sa, keď konal kňaz­skú službu v poriad­ku svojej triedy pred Bohom,

Evanjelický

8 Raz, keď podľa poriad­ku svojej triedy konal kňaz­skú službu pred Bohom,

Ekumenický

8 Raz, keď Za­chariáš konal pred Bohom kňaz­skú službu podľa poriad­ku svojej triedy,

Bible21

8 Jednou, když přiš­la řa­da na jeho od­díl, Za­cha­ri­áš ko­nal před Bo­hem kněžs­kou službu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček